Tranzitní program pro neslyšící

Závěrečná mezinárodní odborná konference se koná 27. března ve velkém jednacím sálu Magistrátu hl. m. Prahy.

Detaily akce:
Co: Závěrečná mezinárodní odborná konference - Tranzitní program pro neslyšící
Kdo: Konference je pořádána občanským sdružením APPN, o. s., v rámci projektu TRANZITNÍ PROGRAM PRO NESLYŠÍCÍ.
Koná se pod záštitou primátora hlavního města Prahy.
Kdy, odkdy, dokdy: 27. března 2013, od 9:30 do 16 hodin
Kde: Velký jednací sál Magistrátu hl. m. Prahy, Mariánské náměstí 2, Praha 1, (http://www.mapy.cz/s/6xda)
O čem:
Projekt Tranzitní program pro neslyšící  se zabývá přenesením dobrých zahraničních zkušeností s pracovním uplatněním sluchově postižených osob na trhu práce. Cílem projektu je vytvoření systému, který usnadní studentům se sluchovým postižením přechod ze školy do zaměstnání na otevřeném trhu práce. Spočívá v odborné podpoře studentů při jejich přípravě na zaměstnání již v době studia. Poskytuje jim poradenství v oblasti vzdělávání a praktické přípravy, umožňuje organizovaný kontakt s budoucím zaměstnavatelem a získávání praxe na pracovišti.
Na realizaci projektu se podílejí partnerské organizace z Norska a Slovenska a dále odborníci na danou problematiku z dalších zemí EU.
Cílovou skupinu projektu představují osoby se všemi stupni sluchového postižení. Program je určen primárně pro neslyšící studenty středních škol, kteří se právě rozhodují o dalším studiu či o nástupu do svého prvního zaměstnání. Program je určen pro dívky i chlapce, bez rozdílu jejich kulturní, náboženské či národní příslušnosti.
Během konference shrneme výstupy projektu a budeme diskutovat o zkušenostech a poznatcích z realizace projektu.
Zúčastnění v projektu a zahraniční partner se podělí o poznatky realizované v rámci projektu, budou k dispozici pro případné konzultace.

Podrobný program konference je přiložen a bude zveřejněn na stránkách projektu Tranzitní program pro neslyšící na stránkách APPN, o. s. - Agentury pro neslyšící (www.appn.cz)
Během konference bude zajištěno tlumočení mezi českým znakovým jazykem, češtinou a angličtinou.

Sponzoři

Reklama

práce v čr práce v polsku