Kulatý stůl Společnost pro všechny

Diskuse v úterý 19.3. se bude věnovat problematice pečujících osob o lidi se zdravotním postižením, zvány jsou samotné pečující osoby případně organizace s nimi spolupracující převážně ve Středočeském kraji.

Den:     19. března 2013
Čas:     10:00 - 14:00 hod
Místo:  VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2, malá AULA
 
Účelem kulatého stolu je rozvinout otevřenou diskusi mezi zástupci zřizovatele, poskytovatelů sociálních služeb a zástupci pečujících osob o jejich potřebách a potřebách lidí se zdravotním postižením v souvislosti s rozvojem a dostupností sociálních služeb poskytovaných v komunitě.
 
Cílem kulatého stolu je zprostředkovat pečujícím osobám zkušenosti s dobrou praxí fungujících alternativních služeb, eliminovat jejich možné obavy o budoucnost jejich blízkých se zdravotním postižením, poukázat na nezbytnost zachování vlastní psychické pohody při náročné a vyčerpávající péči o osobu se zdravotním postižením a seznámit je se zkušenostmi v oblasti plánování v období osamostatňování mladého člověka s postižením.


Pozvaní řečníci: 
Bc. Lucie Pešková, koordinátorka regionálních aktivit NC – transformace sociálních služeb na národní úrovni.
Mgr. Vladislav Fryč, metodik sociálních služeb KÚ SK – transformace sociálních služeb na úrovni Středočeského kraje.
Lenka Fílová, vedoucí pracovní skupiny Pečující osoby NC – plánování zaměřené na člověka.
Šárka Palečková-Pešková, zástupce pečujících osob – spolupráce s dobrovolníky.
Mgr. Roman Pešek, vedoucí Terapeutického a sociálně rehabilitačního střediska, Asociace pomáhající lidem s autismem, APLA Praha, střední Čechy, o. s. – psychohygiena jako nutnost při zvládání péče o člověka se zdravotním postižením.
 

Kulatý stůl bude moderován.

 

Termín přihlašování:

Uzávěrka přihlášek k účasti na kulatém stolu je do 17. března 2013.
Přihlásit se můžete potvrzujícím e-mailem na e-mailovou adresu: lucie.bouchalova@trass.cz.

Sponzoři

Reklama

práce v čr práce v polsku