Kdo získá příspěvky z Adventních koncertů 2013?

Česká televize vyhlásila výběrové řízení, kompletně vypracované projekty zasílejte nejpozději do 30. dubna.

Česká televize vyhlašuje výběrové řízení na příspěvky z 23. ročníku Adventních koncertů, které se uskuteční v prosinci 2013.

 
Projekty s žádostí o finanční příspěvek mohou předložit neziskové organizace a žádost musí obsahovat tyto náležitosti:
  • název organizace a přesný popis její činnosti, datum registrace;
  • název a podrobný popis projektu, na který žádá organizace o příspěvek (včetně detailního popisu jak a na co budou případné finanční prostředky použity);
  • podrobný rozpočet předkládaného projektu;
  • informaci, zda žádáte o podporu také u jiných subjektů, případně kterých a v jaké fázi se žádost nachází;
  • kontaktní údaje (adresa, telefon, e-mail, kontaktní osoby apod.);
  • zakládací a organizační dokumenty: zakládací listina nebo stanovy a statuty;
  • aktuální výroční zpráva, jejíž přílohu tvoří finanční zpráva;
 
Kompletně vypracované projekty zasílejte nejpozději do 30. dubna 2013 poštou na adresu:
 
Česká televize
Adventní koncerty
Mgr. Michaela Fialová
Kavčí hory
140 70  Praha 4
 
nebo elektronicky na e-mail: michaela.fialova@ceskatelevize.cz.
 
Došlé žádosti bude hodnotit odborná komise na přelomu května a června 2013. Budou vybrány čtyři projekty, kterým budou Adventní koncerty 2013 věnovány. Oficiální vyjádření o výsledku výběrového řízení bude všem žadatelům zasláno do 30. června 2013.

Komentáře k článku
:
:
:
GKDJP:

Sponzoři

Reklama

práce v čr práce v polsku