Program vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením

Dotační řízení Ministerstva zdravotnictví ČR má uzávěrku 15. října 2012.

Tematické okruhy, na které je možno žádat o dotaci: 

Priority programu navazují na usnesení vlády ČR ze dne 29. března 2010 č. 253 „Národní plán vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období let        2010 – 2014.
·         1. Podporovat vznik dobrovolnických center a rozvoje dobrovolnických aktivit ve zdravotnických zařízeních, zejména podpořit spolupráci organizací občanů se zdravotním postižením se zařízeními následné a dlouhodobé péče.
·         2. Podporovat zlepšení podmínek využitelnosti zdravotní péče osobami se zdravotním postižením respektováním specifických potřeb občanů se smyslovým či mentálním postižením nebo osob s vážným omezením hybnosti.
  • 3.
a)    Podporovat vznik informačních materiálů a vzdělávacích aktivit o problematice občanů se zdravotním postižením (zejména o způsobech, metodách a formách komunikace) a napomoci tyto informace šířit mezi zdravotnickou veřejnost;
b)    Vytvářet informační materiály pro lékaře prvního kontaktu o tom, jaké poradenské       a informační služby jsou dostupné pro jednotlivé typy zdravotního postižení;
a)    Podporovat vznik informačních a osvětových materiálů a aktivity zaměřené na širokou veřejnost v rámci prevence vzniku zdravotního postižení;
b)    Podporovat vznik informačních materiálů a aktivity v oblasti ochrany osob se zdravotním postižením proti sexuálnímu zneužívání.
·         4. Podporovat centra rehabilitace s důrazem na specializaci pro jednotlivé skupiny osob se zdravotním postižením.

Další informace a formuláře jsou na portálu Ministerstva zdravotnictví ČR.

Komentáře k článku
:
:
:
IDIRB:

Sponzoři

Reklama

práce v čr práce v polsku