Helpnet / Aktuálně

Putování s básníkem na podporu osvěty autismu – přidejte se s hercem Jaroslavem Duškem i vy!

Celkem 610 kilometrů po svých se chystá ujít básník Mnoháček Zgublačenko. Na své pouti během března hodlá obejít zhruba na čtyři desítky měst a vísek, ve kterých bude besedovat v kulturních centrech na téma autismus. K tomuto činu ho vede fakt, že sám má diagnostikován Aspergerův syndromem a dobře ví, s jakými problémy se musí potýkat. V sobotu 23. března se herec Jaroslav Dušek a další známé osobnosti přidají k panu Zgublačenkovi v Berouně a projdou s ním zhruba pětikilometrovou trasu do Svatého Jana pod Skalou, kde bude kromě besedy s básníkem a několika odborníky na téma autismus připraven i další zajímavý program.

Číslo 610 rozhodně není jen tak nahodilé číslo - 2.4.2013 uplyne 610 560 hodin ode dne, kdy vyšla práce Dr. H. Aspergera "Die Autistischen Psychopathen im Kindesalter", takže básník symbolicky ujde za každou uplynulou hodinu metr trati. To nejdůležitější na svém putování vidí v setkávání se s lidmi, v tom, že s nimi může promluvit, podělit se o své zkušenosti a dodat naději těm, kteří si myslí, že s autismem není možné vést plnohodnotný život. Svým entuziazmem naopak přesvědčuje, že ačkoliv je autismus bezesporu životní průšvih, může přinést do života i obohacení a rozhodně nejsou pro tyto lidi všude dveře jen zavřené. Pro šíření osvěty autismu je tato forma určitě velmi příhodná. A právě proto se APLA Praha, střední Čechy, o.s. - asociace pomáhající lidem s autismem rozhodla  převzít nad touto ojedinělou akcí záštitu.
APLA uvítá každého, kdo se bude chtít k putování v sobotu 23. března připojit, protože tím napomáhá upozornit na fakt, že s autismem se rodí už každé 100. dítě, což rozhodně není zanedbatelné číslo a právě proto je osvěta autismu nesmírně důležitá.
 
Program akce Putování s básníkem 23. 3. 2013
9, 00 sraz účastníků na Hlavním nádraží v Praze
9, 15 odjezd vlakem do Berouna
9, 51 příjezd do Berouna
10, 00 sraz účastníků na nádraží v Berouně a setkání s básníkem, uvítání účastníků
10, 10 odchod – putování s básníkem
cca 12 hod – cíl trasy Svatý Jan pod Skalou, možnost oběda v restauraci Obecná škola
13 hod – 15 hod beseda s básníkem na téma autismus, beseda s odborníky – psycholožka Veronika Šporclová, beseda s hercem Jaroslavem Duškem - místo konání: Vyšší odborná škola pedagogická – spol. místnost
Souběžně běží program pro děti v tělocvičně v VOŠp
16, 00 odchod účastníků – 1. skupina se vrací do Berouna, 2. skupina může pokračovat s básníkem směr Karlštejn
18, 07 odjezd vlakem z Berouna do Prahy
18, 43 příjezd do Prahy
K putování se rovněž připojí dospívající a dospělí lidé s AS a VFA, kteří jsou zapojeni do projektu TWCM - Společně to zvládneme - Together we can manage. Projekt je zaměřen na vytvoření efektivně fungující tematické sítě evropských organizací, které pomáhají lidem s poruchami autistického spektra (PAS) a podporují jejich rodiny.
Když porozumíme lidem s autismem a oni budou mít šanci porozumět světu, uleví se tím mnohým rodinám a hlavně dětem. Putováním s básníkem budou zahájeny Dny osvěty autismu, které se konají každoročně na přelomu dubna a směřují k 2. 4., k datu, které vyhlásila OSN Světovým dnem pro porozumění autismu. V tyto dny bude APLA Praha pořádat ještě několik dalších akcí, o kterých se dozvíte na stránkách www.praha.apla.cz. O putování s básníkem se dozvíte také na www.zgublacenko.cz, kde naleznete celou básníkovu trasu. Připojit se k němu můžete kdekoliv!
Projekt je realizován v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost, je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. Svými aktivitami přispívá k sociálnímu začleňování sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením.
Simona Votyová

kategorie: Aktuálně, RSS
Komentáře k článku
:
:
:
LVCUL:

Sponzoři

Reklama

práce v čr práce v polsku